fogarasiegyhaz - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Albisi Pánczél Károly

- Született Lónán (kolozsvári járás) 1824-ben.
- 1850-ben a kolozsvári papi tanodának első tanítója, külföldi egyetemen is járt.
-  Magyarfenesről kerül Fogarasra.
- Mint első lelkész, 52 évi szolgálata alatt a közügyek és az egyházi téren végzett munkásságával, művelődés- fejlesztésével írta be nevét a Fogarasi Ref. Egyházközség történetébe.
- A szórványokban a hitélet ápolása a vallástanítás megszervezése, a leány és fiú iskolák,valamint a második papilakás újjáépítése,  a torony és templom fedelének újraátépítése, bádoggal való befedése, az elnedvesedett és gombásodott templom rendbehozatala, új modern berendezése, orgona kicserélése a baromvásártér megszervezése, mind nevéhez füződik.
- Ennek jutalmaként 1898-ban fogarasi papságának 40-ik évfordulóján, a  40 éven át szerzett érdeméért,  a koronás érdemkereszttel lett kitüntetve, amit az akkori főispán díszes rendkívüli közgyűlés keretében tűzött fel a mellére.
- 52 évig paposkodik Fogarason, 1910 jún.8-án nyelvrákban meghal.
- Az egyházközség a maga halottjának tekintette és a fogarasi református - evamgélikus temetőbe díszsírhelyet emeltetett, és magára vállalta a teljes temetési költséget .
- Dr.Kenessey Béla püspök temette.

Házassága:     
1859 febr.14.

Felesége:        
Jakab Polixénia

Gyermekei:      
Zsigmond - szül.: 1859 nov.27.
Etelka – szül.: 1863 ápr.29.                   
Ilona – szül.:  1869 márc.27.
Erzsébet – szül.:  1877 okt.12.

Keresztszülők:
Uzoni Tatrangi Sándor és a Gábor fivérek
Szeremlei János és özv. Fülöp Elekné sz.                                  

Köteles Mária és Bruszt Vilma.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz