fogarasiegyhaz - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Ignácz László

- Szül. 1868-ban, iparos család sarjaként.
-  Apja: Ignácz Lajos, Anyja: Baló Rebeka.
- Püspöki kinevezéssel kerül Kovásznáról Fogarasra.
- Ameddig csak lehet fenntartja a magyar polgári leányiskolát.
- 1919-ben elindítja az V-VIII osztályos Ref. Főgimnáziumot.
- 1921-1927-ig a nagyszebeni egyházmegye esperese.
- Ignácz László lelkipásztorsága alatt, a piaci vámszedés jogait a román állam vissza írja, amit Ignácz László peres úton megtámad.
- A pereskedés 1921-től-1927-ig tartott. Teljesen tönkre megy az egyház elveszítette az egyház és iskola fenntartására szánt alapot, kénytelen volt a hivek áldozatkészségére támaszkodni.
- Ezenfelűl a  perre rámegy Bukovszky György által adományozott malom utcai háza és telke valamint az ileni út melletti egy hold föld.
- Eladódik az ősidők óta egyházbirtokban lévő 6 darab valódi török szőnyeg egy temesvári műgyűjtőnek.
(Az 1914-ben elvitt harangok helyet második harangot öntet vejével Cugir-on 1924-ben. és ezen összeg egy részét az összegnek az új harang öntésére fordítják az öntés azonban nem sikerül, a harang megreped és újra kell önteni)
- 1924-ben a Nőegylet segítségével bevezetteti a templomba a villanyvilágítást, „hogy az estvéli istentiszteletek is megtarthatók legyenek.

Felesége:         
Makkai Kornélia - szül.1875 júl.22.

Gyermekei:      
Ignácz Ida, férje Barabás Miklós
Ignácz Erzsébet, férje Kökény Kálmán
Ifj.Ignácz László
Ignácz Rózsa, férje Makkai János.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz