fogarasiegyhaz - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kovács István

- 1916 márc.20-án született Kolozsváron.
- Szülei:Kovács Dávid vasúti főfelügyelő és Búzás Rózália.
- Iskoláit Kolozsváron a református Kollégiumban végezte, hol nagybátya Kovács Dezső volt az iskolaigazgató, s egyben korán elhalt édesapja helyett gyámja és nevelője.
- Az Ő irányítására iratkozott be a kolozsvári Teológiára s azt elvégezve a papi pályát választotta élete céljául.
- Ezt követően segédlelkész Kolozsváron 1939 őszéig a monostor úti templom és egyházközségben.
- 1939 okt.-1943 okt. segédlelkész Szamosújváron.
- Rendes lelkész Némában1943-1944 között.
- Szamosújváron 1944-1945 közt.
- Somkeréken 1945
1948 közt.
- Fogarasra 1948-ban hívja meg Somkerékről a gyülekezet egyhangúlag, hogy állását csere útján foglalja el Járay Márton
- Így csere útján, melyet a gyülekezetek határozata alapján a felső egyházi és állami hatóságok jóváhagytak, 1949 jan. 1-től elfoglalja a fogarasi állást.
- Az 1945-48 években a Járay Márton helyzete miatt, a gyülekezet lelkileg és anyagilag teljesen felmorzsolódik.
- Az egyházfenntartó földek átadatnak az államnak, a házakat a parókiális épülettel együtt lefoglalják közcélokra, lakbért nem fizet senki, de a házadót évről évre kiróják.
- A gyülekezet nincs beállítva az egyházi teherhordózásra s így a létfenntartás legelemibb szükségei nincsenek biztosítva, sőt az adóterhek az évek alatt és a be nem vett lakbérek 100 000 lejes (egy jó ház értéke) teherként nehezednek az egyházra.
- Nem lévén lelkipásztor a dolgok intézésére Rákosi Ferenc (nyugdíjas igazgató-tanító- lévita és orgonista ének vezető) kormányozza az egyházat ideiglenesen, Zöldi József gondnokkal és Tóth Sándor pénztárossal. Mindhárman megfélemlített emberek, a presbitérium és a gyülekezet szintén szétszéledt mint pásztor nélküli nyáj.
- Ideérkezéskor a lelkészi lakás is el van foglalva így bérelt lakásba kénytelen 7 évig lakni, míg sikerül csere útján a hajdan kántori laknak épült kétszoba-konyhás lakásba beköltőznie.
- Iroda hiányában mindent a templomba rendez be, helyre téve a kosárszámra áthordott levél-irat és könyvtárat (amikor lefoglalták a parókia épületét minden a templomba lett áthordva), s megkezdve a lelki szolgálatot, összeszedve a szétszórt nyájat, rendezve a zilált pénzügyi helyzetet és anyagi állapotot, a gyülekezetre kivetett rendszeres egyházfenntartó járulék bevezetése által.
- Szolgálatával és célszerű buzgalmával helyreállítja a gyülekezet tagjaiban, valamint a kívülállókban az egyház iránti bizalmat és tiszteletet, felszínre hozva a „lelki-energiaforrást” mely biztosítja az egyházközség rendezett életét.
- A templom külső-belső romlásait megjavítja s a többi épületeket is karbantartja, a templom belsejét szőnyegekkel ékesíti.
- A mozgalmi és közművelődési munkákat felkarolja, az egyházi énekkart újra életre hívja.
- Megszervezi a temetési segélyegyletet.
- Helyreállítja a testvéri jó viszonyt a többi felekezetekkel s mozgatója és lelke lesz a kulturális és béke munkáknak. - Teadélutánokat szervez iroda hiányában vagy a saját lakásán vagy a híveknél akik felajánlják lakásukat.
- Egyházi vonalon mint missziói előadó, egyházmegyei aljegyző majd főjegyző szolgál köztiszteletben, és megbecsülésben mindenek által.
- 1971 augusztusában megkezdődik betegsége kálváriája, amputálják térden alul a bal lábát.
- Súlyos cukorbajban szenved, habár még szolgál 1974 dec. 1-ig, mikor is lábtörést és csípőtörést szenved, ehhez hozzájárul általános legyengülése is amely miatt ágyhoz kötött lesz és nyugalomba kényszerül.

Felesége:
Tamás Felicia - Szamosújvári gyógyszerész leánya, akivel Szamosújváron 1943 okt. 24-én kötött házasságot.

Gyermekei:
Geraldin Angella
szül.: 1945 máj.26
Emil István
szül.: 1949 jan. 5

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz